Particuliere bijdrage

Ondanks dat de kosten zo laag mogelijk worden gehouden, is er geld nodig om dit particuliere initiatief te ondersteunen.

Ook u kunt uw steentje bijdragen aan ijspret in Twello. Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer  NL23RBRB0852208251 t.n.v. G. W. Rutgers/ijsbaan Twello